Aktuality

Výroční členská schůze SH ČMS SFH Borač

Tímto Vás srdečně zvu na výroční členskou schůzi SDH Borač, která se uskuteční v sobotu 16. 12. 2023 od 18.00 hod. v Kulturním domě v Barači. Občerstvení zajištěno.

 

Program schůze

 

  1. Zahájení, přivítání hostů, schválení programu
  2. Zpráva o činnosti SDH a zásahové jednotky za rok 2023
  3. Zpráva o hospodaření SDH za rok 2023
  4. Hlavní zaměření činnosti na rok 2014
  5. Schválení delegátů na valnou hromadu okrsku 28. 1. 2024 v 9.30 v Doubravníku
  6. Výše členských příspěvků
  7. Schválení delegáta na shromáždění představitelů sborů (17. 3. 2024 N. M. n M. KD)
  8. Diskuze
  9. Závěr