+420 603 475 065 Vlastimil Jurnečka, starosta SDH Borač

Hasiči,sportovci, přijďte si vyzkoušet svoji fyzičku na soutěž TFA Boračské sklepení do Borače.

Soutěž se skládá z několika disciplín TFA, které závodník absolvuje jednu po druhé v pořadí předem určené pořadatelem. Každý závodník soutěží na vlastní nebezpečí a je si vědom rizik, které tato soutěž obnáší.

Závod je součástí poháru TFA kraje Vysočina
Datum: 2.6.2018
Místo: Borač před kulturním domem
Prezentace: od 9:00 hod. do 10:00 hod.
Začátek soutěže: 10:10 hod
Kategorie: A do 30 let s dýchacím přístrojem jako zátěž (bez masky)
B do 40 let s dýchacím přístrojem jako zátěž (bez masky)
C nad 40 let s dýchacím přístrojem jako zátěž (bez masky)
D ženy s dýchacím přístrojem jako zátěž (bez masky)
Startovné: 200,-Kč – v ceně startovného je zahrnuto občerstvení pro každého soutěžícího
Ceny: první tři místa budou ohodnoceny poháry a věcnými cenami
Přihlášky: zasílejte na email: dusan.pavelka@seznam.cz, nejpozději 25.5.2018
telefon: 731106036
Jiné: Počet soutěžících je omezen na 60.
Soutěž není pojištěná a soutěžící startuje na vlastní nebezpečí.
Zdravotnická pomoc je zajištěna.
Startovní pořadí určí pořadatel.
Soutěž se koná za každého počasí.

„Člověk, který nikdy neplakal nežil opravdový život!“ Jan Werich