Výroční členská schůze SH ČMS SDH Borač

Kdy: v pátek 11. 1. 2019 od 18.00h
Kde: hasičská zbrojnice Borač

Srdečně zvání jsou členové SDH Borač a zájemci o členství

Občerstvení zajištěno

Program schůze

  1. zahájení, přivítání hostů, schválení programuzpráva o činnosti SDH za rok 2018

  2. zpráva o činnosti zásahové jednotky za rok 2018

  3. hlavní zaměření činnosti na rok 2019

  4. zpráva o hospodaření SDH za rok 2018

  5. schválení delegáta na shromáždění představitelů sborů 17. 3. 2019 – KD Nové Město na Moravě

  1. informace o plnění obecného nařízení EU k ochraně osobních údajů (GDPR u SH ČMS)

  1. diskuze

  1. schválení usnesení

  2. závěr

Aktuality
Galerie

<